1. WSTĘP I PODSTAWOWE FUNKCJE
2. Tabelka
3. MODEL W SKETCHUPIE, IMPORT RZUTÓW, USTAWIENIE NA ARKUSZU
4. EDYCJA RZUTÓW, DODANIE LIŃ, KSZTAŁTÓW I KRESKOWANIA
5. WIDOKI ŚCIAN
6. ZAKRES OPRACOWANIA I UKŁAD FUNKCJONALNY, UKŁAD ŚCIAN I PODŁÓG W SKALI 1:50
7. RZUT OŚWIETLENIA, ELEKTRYKI I HYDRAULIKI W SKALI 1:50
1 of 2