SketchUp V-Ray Blog

Artykuły i tutoriale o tworzeniu wizualizacji w programie SketchUp V-Ray.

Jakość Wizualizacji w SketchUp V-Ray. Ustawienia Renderu w Panelu Render Settings.
Jak w Prosty Sposób Ustawić Materiał na Modelu.
Tworzenie map Reflection, Bump, Normal w panelu V-Ray
Jak Stworzyć mapy Reflection, Bump, Normal w Adobe Photoshop
Dome Light – Sprawdzone Mapy HDRI i ich edycja
.