fbpx

SketchUp

skp_basic_kurs

SketchUp Podstawy

Podczas kursu nauczysz się obsługi programu, nawigacji, modelowania 3D, nakładania materiałów, tworzenia widoków 2D, 3D, animacji i wizualizacji oraz najlepszych sposobów pracy w programie.

600px x 600px ikony

SketchUp Wnętrza

Podczas kursu nauczysz się tworzenia wnętrza w programie SketchUp. Zamodelujesz kuchnie oraz pokój dzienny. Dodasza materiały oraz stworzysz widoki 3D. Podczas kursu stworzysz wizualizacje oraz animacje.

Promocja do 4 października

Untitled-1

SketchUp Layout

Podczas kursu stworzysz dokumentację techniczną. Stworzysz widoki, przekroje, rzuty. Rysunki zwymiarujesz, podpiszesz oraz wyeksportujesz do wybranego formatu arkusza.

SketchUp Dom

Podczas kursu zamodelujesz od podstaw dom na podstawie importowanych podkładów. Stworzysz bryłę domu, drzwi, okna. dach. Zamodelujesz otoczenie oraz ustawisz widoki 2D oraz 3D.

.