Darmowe artykuły i poradniki o SketchUpie, Wizualizacji V-Ray i Dokumentacji Technicznej SketchUp Layout

Tekstury w SketchUp – Mapowanie
Stwórz atrakcyjne style dla perspektyw i widoków 2D
Style W SketchUpie
Stwórz atrakcyjne style dla perspektyw i widoków 2D
Ustawienia Renderu
Ustawienia renderu w wizualizacji V-Ray
Jak w Prosty Sposób Ustawić Materiał na Modelu.
Tworzenie map Reflection, Bump, Normal w panelu V-Ray
Jak Stworzyć mapy Reflection, Bump, Normal w Adobe Photoshop